Bệnh viện Chợ Rẫy tài trợ học bổng cho 4 học sinh mồ côi do Covid-19