Bệnh viện Dã chiến số 8 TP Hồ Chí Minh điều trị khỏi Covid-19 cho 730 bệnh nhân