Bệnh viện dã chiến Việt Nam tham gia chống Covid-19 trong lực lượng 'mũ nồi xanh'