Bị cáo vụ gian lận điểm ở Sơn La: 'Nếu không làm, sẽ không tồn tại được'