Bị chỉ trích chuyện không từ thiện, Cát Tường trải lòng