Bị đề nghị đến 13 năm tù, con nuôi Nguyễn Xuân Đường xin nhận án 20 năm