Bị hỏi sao làm hoa hậu lại đội vương miện, Lương Thùy Linh đáp trả gay gắt 'Không lẽ đội nồi'