Bị phương Tây ghẻ lạnh, 'cấm cửa'; vì sao Huawei vẫn được 'Lục địa đen' chào đón nồng nhiệt?