Bị thất nghiệp có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Bà Lê Thị Bích Hồng (Quảng Trị) làm việc tại công ty được gần 6 tháng nhưng chưa đóng BHXH. Vừa qua, địa phương bà giãn cách xã hội nên công ty đóng cửa và bà bị thất nghiệp. Bà Hồng hỏi, trường hợp của bà có được hỗ trợ không?

Trường hợp không tham gia BHXH thì không thuộc diện được hỗ trợ theo quy định

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định của Luật BHXH, khi người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên thì người sử dụng lao động và người lao động phải tham gia BHXH bắt buộc; 3 tháng trở lên phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp và BHYT.

Trường hợp người lao động có tham gia bảo hiểm thất nghiệp, bị thất nghiệp khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp thì được trợ cấp thất nghiệp.

Trường hợp có tham gia BHXH, bị thất nghiệp khi không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì được hỗ trợ theo Khoản 6 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Trường hợp không tham gia BHXH thì không thuộc diện được hỗ trợ theo quy định (kể cả chính sách hỗ trợ lao động không giao kết hợp đồng lao động của tỉnh, do đây là đối tượng có giao kết hợp đồng lao động).

Theo Chinhphu.vn/Chính Phủ Link Gốc:           Copy Link
http://baochinhphu.vn/GIAI-DAPTU-VAN/Bi-that-nghiep-co-duoc-huong-tro-cap-that-nghiep-khong/455419.vgp

Tags: Lao động hợp đồng  |  BHXH  |  trợ cấp