Bí thư Đà Nẵng: Chủng virus ở thành phố có thể là Delta, sức lây nhiễm cao