Bí thư Hà Nội: Đóng trước hay mở sau một tí cũng không sao