Bí thư Hà Nội: Kiểm soát chặt khi điều trị F0 thể nhẹ tại nhà