Bí thư Hà Nội: TP luôn chuẩn bị phương án chống dịch ở cấp độ cao hơn