Bí thư Hà Nội yêu cầu khắc phục tình trạng độc đoán, quan liêu