Bí thư Nghệ An được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An