Bí thư TP HCM Nguyễn Văn Nên: Chuẩn bị nhiều chiến lược để mở cửa TP HCM