Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài

Ngày 8/4, Bộ Chính trị tổ chức Lễ công bố Quyết định phân công bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Ngày 8/4, Bộ Chính trị tổ chức Lễ công bố Quyết định phân công bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Ngày 30/1 vừa qua, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bà được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 31/1, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bà được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Theo VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/bi-thu-tw-dang-truong-ban-dan-van-trung-uong-bui-thi-minh-hoai/704924.vnp

Tags: Bộ Chính trị  |  Lễ công bố Quyết định  |  bà Bùi Thị Minh Hoài  |  Trưởng Ban Dân vận Trung ương  |  Ban Bí thư Trung ương Đảng