Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Đẩy mạnh phân cấp, giao quyền phòng, chống dịch cho cơ sở