Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND