Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND thị trấn ở Bình Dương tử vong trong ô tô