Bị yêu cầu ghi chép, công khai từng món tiền từ thiện, Thủy Tiên nói gì?