Biển người đi chơi Trung thu ở Hà Nội: Tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh