00:00

Biến thể AY.4.2: Có khả năng lây truyền nhiều hơn từ 10 đến 15% so với Delta

TIN LIÊN QUAN