Biến thể Omicron tác động ra sao với người đã tiêm 2 mũi vắc xin?