Bình Định: TP Quy Nhơn triển khai tầm soát Covid-19 diện rộng