Bình Định: Trên 23.000 ngôi nhà bị ngập trong nước do lũ lụt