Bình Dương: Bí thư thị trấn Lai Uyên chết trong ôtô