Bình Dương: Chi 514 tỷ đồng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động

6 tháng đầu năm 2021, tỉnh Bình Dương có hơn 25.000 lao động nhận được trợ cấp thất nghiệp với số tiền hơn 514 tỷ đồng. Để hỗ trợ người lao động mất việc, Sở và Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã sớm triển khai các biện pháp tích cực như xử lý hồ sơ online, nhận hồ sơ qua bưu điện. Sở cũng đã khẩn trương triển khai chi trả cho người lao động.

Báo cáo về công tác hoạt động ngành 6 tháng đầu năm, Sở LĐ-TBXH Bình Dương cho biết, dù chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng công tác tuyển dụng việc làm và hỗ trợ người lao động vẫn được duy trì ổn định.

Theo đó, hơn 52.000 lao động đã được tư vấn việc làm, 36.000 lao động được giới thiệu việc làm, 25.500 lao động được nhận việc làm.

Sở đã giao dịch với 3.498 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 65.481 lao động (Trong đó: Lao động phổ thông là 51.626 lao động chiếm 78,8%, còn lại nhu cầu lao động có chuyên môn). Chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm là 15.317 người, đạt tỷ lệ 43,7% kế hoạch.

Việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp cũng luôn được duy trì để hỗ trợ người lao động. Hơn 30.000 lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó hơn 25.000 lao động đã nhận được trợ cấp thất nghiệp với số tiền hơn 514 tỷ đồng. Hơn 2.000 lao động cũng đã được chi gần 8 tỷ đồng để hỗ trợ học nghề.

Để hỗ trợ người lao động mất việc, Sở và Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã sớm triển khai các biện pháp tích cực như xử lý hồ sơ online, nhận hồ sơ qua bưu điện. Sở cũng đã khẩn trương triển khai chi trả cho người lao động. Tuy nhiên, việc chi trả trợ cấp thất nghiệp tại Bình Dương gặp khó khăn do một số trường hợp nhận trợ cấp nhưng vẫn đi làm tại một địa điểm khác. Nhiều trường hợp vừa hưởng bảo hiểm thất nghiệp vừa tham gia bảo hiểm xã hội, khi phát hiện thì việc thu hồi rất khó khăn.

Trong thời gian qua, tỉnh Bình Dương đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao hiệu quả của công tác giải quyết việc làm cho người lao động. Bên cạnh hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, chính sách tín dụng ưu đãi để hỗ trợ người lao động tạo việc làm, mở rộng và duy trì việc làm cũng được thực hiện nghiêm túc, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế và ổn định đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh. Hoạt động đào tạo nghề, định hướng nghề nghiệp cũng được tỉnh quan tâm, chú trọng. Song song với công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề cho người lao động, chính sách tín dụng ưu đãi cũng được triển khai hiệu quả, giúp hàng chục nghìn lao động tại Bình Dương tự chủ về việc làm và mở rộng sản xuất. Hiện nay, Bình Dương được coi là một trong những tỉnh, thành sử dụng tốt nguồn kinh phí từ Quỹ Quốc gia về việc làm và nguồn vốn do ngân sách địa phương ủy thác để cho vay giải quyết việc làm.

Cũng trong 6 tháng đầu năm Sở LĐ-TB&XH cũng tiến hành cấp 2.763 giấy phép cho lao động nước ngoài. Trong đó: cấp mới 1.814 giấy phép; cấp lại, gia hạn 949 giấy phép. Xác nhận không thuộc diện cấp phép 6 trường hợp. Trả lời không cấp phép 19 trường hợp.

Tiếp nhận, thẩm định trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận: Về nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của 1.883 lượt doanh nghiệp với 4.816 vị trí sử dụng lao động nước ngoài. Ưu tiên nhập cảnh cho 717 người nước ngoài tại 429 doanh nghiệp.

Tổ chức triển khai Bộ luật Lao động năm 2019 và các văn bản quy phạm pháp luật cho hơn 1.500 đại biểu, bao gồm đại diện các ngành có liên quan và các Doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.

Kiểm tra, hướng dẫn, trả lời 551 nội quy lao động, 350 thỏa ước lao động tập thể, có công văn trả lời cho 54 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức về nội dung hướng dẫn thực hiện pháp luật lao động có liên quan đến việc thực hiện Bộ luật Lao động năm 2019.

Theo DIỆU NGỌC/Dân Sinh Link Gốc:           Copy Link
http://baodansinh.vn/binh-duong-chi-514-ty-dong-tro-cap-that-nghiep-cho-nguoi-lao-dong-20210725175430441.htm

Tags: trợ cấp thất nghiệp  |  người lao động  |  6 tháng đầu năm  |  lao động mất việc  |  hỗ trợ người lao động  |  trung tâm dịch vụ việc làm  |  nhu cầu tuyển dụng  |  chính sách bảo hiểm thất nghiệp