Bình Dương: Công bố kế hoạch khôi phục hoạt động kinh tế, xã hội, xác định 'sống chung với dịch'