Bình Dương: Ông Trần Thái Hiền liên hệ Trưởng khu phố để nhận hỗ trợ