Bình Dương: Test nhanh diện rộng 16.405 người, có 841 ca dương tính