Bình Dương cho xe khách, taxi và xe buýt hoạt động trở lại từ 15/10