Bình Dương cơ bản đã khống chế được dịch bệnh Covid-19