Bình Dương đã chi 6.660 tỷ đồng cho phòng, chống dịch COVID-19