Bình Dương đã qua giai đoạn khó khăn nhất về phòng, chống COVID-19