Bình Dương giảm 39,5% số ca mắc mới COVID-19 trong ngày 20/9