Bình Dương huy động tổng lực quyết tâm khống chế dịch