Bình Dương lập BV dã chiến điều trị Covid-19 lớn nhất nước với 6.000 giường