Bình Dương tiêm vaccine mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên