Bình Dương triển khai trạm y tế lưu động trong doanh nghiệp