Bình Phước cách ly xã hội toàn huyện Đồng Phú từ 18 giờ chiều 15/9