Bình Thuận: Khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch tại thị xã La Gi