Bình Thuận: Thu hồi văn bản về việc phong tỏa toàn bộ thị xã La Gi