Bình Thuận: Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi