Bình Thuận nới lỏng giãn cách xã hội ở thị xã La Gi