Bộ Công an: Có thể mời người nhận tiền từ thiện của Thuỷ Tiên, Đàm Vĩnh Hưng lên làm việc, ghi lời khai