Bộ GTVT: Chỉ xét nghiệm với hành khách đi tàu hỏa từ địa bàn vùng đỏ