Bộ Nội vụ nói gì về việc thành lập 2 Hiệp hội nước mắm?

Theo Bộ Nội vụ, việc cấp phép cho 2 hiệp hội nước mắm là Hiệp hội Nước mắm Việt Nam và Hiệp hội Nước mắm truyền thống là đúng quy định.

Chiều 30/10, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì buổi Họp báo thường kỳ tháng 10/2020. Tại buổi họp, một số cơ quan báo chí đặt câu hỏi liên quan đến việc thành lập những 2 hiệp hội nước mắm liệu có đúng quy định.

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2020.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Bộ Nội vụ cho biết, việc thành lập 2 hiệp hội là Hiệp hội Nước mắm truyền thống và Hiệp hội Nước mắm Việt Nam là hoàn toàn đúng quy định của Nhà nước.

Đại diện Bộ Nội vụ nói: 'Nghị định 45/2010 của Chính phủ. Theo đó, các hiệp hội thành lập trên nguyên tắc tự quản, tự chủ. Trên cơ sở đề nghị của Bộ Nông nghiệp, sau khi rà soát lại các quy định của pháp luật, Bộ Nội vụ nhận thấy đủ điều kiện thành lập hai hiệp hội này'.

Trước đó ngày 3/9/2020, Bộ Nội vụ đã có hai quyết định cho phép thành lập hai hiệp hội liên quan đến nước mắm là Hiệp hội Nước mắm Việt Nam và Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam.

Theo Lê Bảo/Gia đình & Xã hội Link Gốc:           Copy Link
http://giadinh.net.vn/thi-truong/bo-noi-vu-noi-gi-ve-viec-thanh-lap-2-hiep-hoi-nuoc-mam-20201030195516284.htm

Tags: Bộ Nội vụ  |  Chủ nhiệm văn phòng chính phủ  |  họp báo Chính phủ thường kỳ  |  hiệp hội nước mắm