Bộ Quốc phòng đã sẵn sàng cho tổng điều tra kinh tế, cơ sở hành chính

Cuộc tổng điều tra kinh tế (ĐTKT) và điều tra cơ sở hành chính (CSHC) năm 2021 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn, được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2021.

Chúng tôi có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Trung Thành, Phó cục trưởng Cục Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT)/Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban chỉ đạo Tổng ĐTKT và điều tra CSHC năm 2021 của Bộ Quốc phòng về vấn đề này.

Đại tá Nguyễn Trung Thành.

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, cuộc tổng ĐTKT và điều tra CSHC năm nay có điểm gì khác so với các cuộc tổng điều tra trước đây?

Đại tá Nguyễn Trung Thành: Thực hiện quy định của Luật Thống kê, nước ta đã tiến hành 5 cuộc tổng ĐTKT vào các năm 1995, 2002, 2007, 2012 và 2017. Mục đích và ý nghĩa của việc thực hiện tổng ĐTKT và điều tra CSHC lần này không thay đổi, vẫn nhằm giúp các cơ quan hữu quan nắm bắt thông tin một cách toàn diện, chính xác, phục vụ việc tham mưu, làm cơ sở để Đảng, Nhà nước hoạch định chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển phù hợp với thực tiễn.

Điểm khác biệt là các cuộc điều tra trước đây đều do Bộ KH&ĐT, trực tiếp là Tổng cục Thống kê, chủ trì. Năm nay, tổng điều tra được tách thành hai cuộc, tổng ĐTKT vẫn do Tổng cục Thống kê/Bộ KH&ĐT chủ trì, còn cuộc điều tra về CSHC thì do Bộ Nội vụ chủ trì. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng vẫn chỉ thành lập một ban chỉ đạo tổng điều tra để thực hiện cả hai nhiệm vụ nêu trên.

Bên cạnh đó, cuộc tổng điều tra lần này có quy mô lớn, nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được thực hiện nhiều hơn ở tất cả các khâu của quá trình điều tra. Điều tra trong bối cảnh nước ta vẫn đang thực hiện nghiêm ngặt quy định về phòng, chống dịch Covid-19 cũng là điểm rất đặc biệt so với các cuộc điều tra trước đây.

PV: Vậy Bộ Quốc phòng có những bước chuẩn bị như thế nào để cuộc tổng điều tra năm nay đạt kết quả tốt nhất, thưa đồng chí?

Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Tổng điều tra Bộ Quốc phòng họp triển khai nhiệm vụ. 

Đại tá Nguyễn Trung Thành: Do có một số đặc thù nên Bộ Quốc phòng đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép điều tra riêng trên cơ sở phương án tổng điều tra của Ban chỉ đạo Trung ương. Ngay khi có quyết định của Thủ tướng, Bộ Quốc phòng nhanh chóng thành lập Ban chỉ đạo Tổng ĐTKT và điều tra CSHC năm 2021 của Bộ Quốc phòng, do Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng ban chỉ đạo. Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo rất rõ: Các cuộc điều tra trước đây được Bộ Quốc phòng thực hiện rất tốt, được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao. Phát huy tinh thần ấy, cuộc tổng điều tra lần này cũng phải được thực hiện với kết quả cao nhất. Quán triệt tinh thần chỉ đạo đó, chúng tôi triển khai công tác chuẩn bị một cách chủ động, tích cực từ rất sớm. Đồng thời phối hợp với Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương hoàn thiện các văn bản hướng dẫn và cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ do Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương tổ chức. Thực hiện kế hoạch tập huấn đã được thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt, Cục KH&ĐT đang phối hợp với các cơ quan tổ chức hai hội nghị tập huấn triển khai thực hiện tổng điều tra tại khu vực phía Bắc và khu vực phía Nam. Có thể khẳng định, đến nay, Bộ Quốc phòng đã hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho việc triển khai thực hiện cuộc tổng ĐTKT và điều tra CSHC năm 2021.

PV: Quá trình chuẩn bị, Ban chỉ đạo nhận thấy có những khó khăn gì khi triển khai cuộc tổng điều tra lần này?

Đại tá Nguyễn Trung Thành: Bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, cuộc tổng điều tra lần này của Bộ Quốc phòng cũng gặp phải một số khó khăn nhất định. Đó là phạm vi đối tượng điều tra rộng, trải dài trên khắp cả nước; số lượng đơn vị đầu mối trực thuộc lớn; điều tra viên, giám sát viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ điều tra đều kiêm nhiệm; nội dung thông tin điều tra liên quan tới nhiều lĩnh vực; ngân sách cho tổng điều tra chưa được bảo đảm; thời gian chuẩn bị, thu thập thông tin trùng với lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu và trùng với thời điểm một số đơn vị tổ chức ra quân huấn luyện; các đơn vị cũng đồng thời phải thường xuyên thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định...

Để vượt qua khó khăn, thực hiện cuộc tổng điều tra đạt kết quả tốt nhất, Ban chỉ đạo Tổng điều tra Bộ Quốc phòng đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các đối tượng hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra, xác định thực hiện tổng điều tra là nhiệm vụ chính trị, tăng cường và tập trung lực lượng thực hiện tổng điều tra. Ban chỉ đạo Tổng điều tra Bộ Quốc phòng cũng sẽ tiếp tục chủ động, thường xuyên phối hợp với Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương để kịp thời cập nhật hướng dẫn bổ sung. Về kinh phí, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các đơn vị ứng ngân sách thường xuyên phục vụ tổng điều tra bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Theo CHIẾN THẮNG - HOÀNG GIA (thực hiện)/Quân đội Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bo-quoc-phong-da-san-sang-cho-tong-dieu-tra-kinh-te-co-so-hanh-chinh-649953

Tags: Bộ Quốc  |  Nguyễn Trung Thành  |  Covid 19  |  11 PM  |  Cục Kế  |  Luật Thống  |  Bộ Nội  |  Trần Đơn  |  Tết Nguyên  |  Tân Sửu