Bộ TT&TT biệt phái cán bộ làm Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Hậu Giang